finansavimo šaltinis

finansavimo šaltinis
finansavimo šaltinis statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos, pagal kurias skiriamos lėšos Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonėms vykdyti. atitikmenys: angl. source of financing šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 3D-431 „Dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiąsias programas ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo ir paramos gavėjų abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, 114-4173)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • finansavimo sąnaudos — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarptį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba viešojo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansavimo pajamos — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1. Finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansavimo sumos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tam tikram tikslui paskirtos biudžeto lėšos. atitikmenys: angl. budgetary provision šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansavimo sumos — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui skiriamos finansavimo lėšos — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Lėšų šaltiniai, iš kurių finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto tinkamos finansuoti išlaidos, t. y. projektui skiriamo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis — statusas Aprobuotas sritis finansų teisė apibrėžtis Politinės partijos arba politinės kampanijos pajamų ir išlaidų apskaitos registras, kuriame registruojamos visos per finansinius metus gautos pajamos ir aukos (įskaitant ir politinei kampanijai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo ataskaita — statusas Aprobuotas sritis finansų teisė apibrėžtis Dokumentas, kuriame politinės partijos ar politinės kampanijos dalyviai nurodo politinės partijos ar politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinės partijos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • projekto finansavimo pradžia — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data. atitikmenys: angl. start of project financing šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, kuriame nustatomos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir pateikiami metodiniai nurodymai projektų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”